Przedmiot i cel badań, problemy, hipotezy badawcze

Szerzący się od pewnego czasu problem alkoholizmu wśród młodzieży zmusza nas do szukania przyczyn tego zjawiska. Rozpowszechniające się patologie społeczne obejmują swoim zasięgiem coraz to większe kręgi społeczne. Olbrzymie rozmiary patologii społecznych, a szczególnie alkoholizmu, narkomani i przestępczości, a co za tym idzie kolizji z prawem powodują, że wpływa ona negatywnie na egzystencję coraz to większej grupy dzieci. Przedmiotem badań niniejszej pracy jest zjawisko alkoholizowania się młodzieży wiejskiej.

Odnosząc się do celu badań należy podkreślić, że jest on różnie definiowany przez współczesnych metodologów. W. Dutkiewicz wyjaśnia cel badań jako „ poznanie naukowe istniejącej realnie empirycznie rzeczywistości społecznej, opis jakiegoś zjawiska (np. drugoroczności w szkole), instytucji (szkoły, placówki opiekuńczo-wychowawczej) , bądź jednostki (uczeń zdolny)”.[1] Zatem celem mojej pracy jest próba scharakteryzowania i określenia skali zjawiska alkoholizmu wśród młodzieży wiejskiej.

Przystępując do formułowania głównego problemu podjętych badań, należy najpierw zdać sobie sprawę z tego, czym jest problem badawczy. W naukach pedagogicznych istnieje wiele definicji dotyczących pojęcia problemu badawczego. Według T. Pilcha sformułowanie problemów to „zasięg werbalny polegający na precyzyjnym rozbiciu tematu na pytania, problemy ”.[2]

Z kolei według M. Łobockiego „problemu badawcze są to pytania, na które szukamy odpowiedzi na drodze badań naukowych”.[3]

Inaczej definiuje problem badawczy H. Cudak, według którego jest to „trudność teoretyczna typu humanistycznego, określona pytaniem, którego obiektywna, prawdziwa i rzetelna odpowiedź wymaga badań przy użyciu wielostronnych metod ”[4]

Sformułowane problemy muszą wyczerpać zakres naszej niewiedzy zawarty w temacie badań. Tak więc problemy w sposób bardziej precyzyjny określają zakres naszych wątpliwości, a tym samym określają teren badawczych poszukiwań.

Przyjmując powyższe określenia problemu badawczego w niniejszej pracy sformułowano następujący problem główny:

Jakie są charakterystyczne przejawy alkoholizmu wśród młodzieży wiejskiej i jakie można w tym zakresie zaproponować działania, zmierzające do minimalizacji tego problemu?

W oparciu o problem główny wysunięto następujące problemy szczegółowe:

  1. Czy i jak duży wpływ nadużywanie alkoholu przez młodzież wywiera na jej funkcjonowanie rodzinne, szkolne i społeczne?
  2. Czy i dlaczego środowisko lokalne wpływa na alkoholizm wśród badanej młodzieży?
  3. Co powoduje nadmierne spożycie alkoholu, biorąc pod uwagę młodzież wiejską?

Punktem wyjściowym dla określenia ostatecznej koncepcji badań jest sformułowanie hipotez roboczych, które wysuwamy tam, gdzie dopomagają one skutecznej organizacji badań naukowych. Według Sztumskiego[5], „hipoteza to przypuszczenia, czy też domysł naukowy wysunięty prowizorycznie dla wyjaśnienia jakiegoś faktu lub zjawiska, wymagające sprawdzenia, które może dopiero potwierdzić albo obalić dany domysł”.

Zdaniem M. Łobockiego, „hipotezy robocze są oczekiwanymi przez badacza wynikami planowanych badań.”[6]

W. Zaczyński, wyraża pogląd, że hipoteza robocza jest „koniecznym i pierwszym elementem naukowego badania jakiegokolwiek wycinka rzeczywistości. Naukowe rozpoznanie rzeczywistości podejmujemy bowiem po to, by wytłumaczyć w ten sposób bezsporne źródła pojawiania się nowych dotąd nie obserwowanych zdarzeń”[7]

Hipoteza więc wskazuje na prawdopodobne rozwiązanie problemu badawczego. Nie zawsze jednak badania muszą potwierdzić słuszność wysuniętej hipotezy.

W oparciu o podjęte stwierdzenie w niniejszej pracy stawiam następującą hipotezę główną:

Za najbardziej charakterystyczne przejawy alkoholizmu wśród młodzieży wiejskiej uważam nadmierne spożywanie alkoholu w celu zabicia nudy, poprawy nastroju, dobrej zabawy oraz zapomnienia o codziennych troskach i problemach. Aby zminimalizować szerzący się problem, należy objąć środowisko wiejskie szeroko pojętymi działaniami profilaktycznymi.

a następnie poniższe hipotezy będące odpowiedziami na postawione problemy szczegółowe:

  1. Alkoholizm wśród młodzieży wiejskiej jest bardzo poważnym problemem w odniesieniu do ich funkcjonowania rodzinnego, szkolnego i społecznego.
  2. W wyniku cech typowych dla środowiska wiejskiego wzmożona jest częstotliwość sięgania przez młodzież po alkohol.
  3. Nadmierne spożycie alkoholu przez młodzież blokuje ich rozwój społeczny i zawodowy.

Przesłanki teoretyczne skłaniają mnie do przedstawienia wyżej wymienionych hipotez, będących przypuszczalnymi rozwiązaniami problemów badawczych mojej pracy, wykorzystując a tym celu odpowiednie metody i techniki badawcze oraz procedury statystyczne.


[1] W. Dutkiewicz, Praca magisterska przewodnik metodyczny, Strzelec, Kielce 1996, s. 15.

[2] T. Pilch, Zasady badań pedagogicznych, WZ, Warszawa, s. 43.

[3] M. Łobocki, Metody badań pedagogicznych, PWN, Warszawa 1984, s. 56.

[4] H. Cudak, Funkcje szkoły w kształceniu kultury pedagogicznej rodziców, Łódź 1987, s. 64.

[5] J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, PWN, Katowice 1977, s. 32.

[6] M. Łabocki, Metody badań pedagogicznych, PWN, Warszawa 1984, s. 26.

[7] W. Zaczyński, Praca badawcza nauczyciela, WSiP, Warszawa 1995, s. 146.

Reklamy

Informacje o pedagodzy

Pomagają pisać prace
Ten wpis został opublikowany w kategorii Prace magisterskie i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Jedna odpowiedź na „Przedmiot i cel badań, problemy, hipotezy badawcze

  1. Marcin pisze:

    Wiele ważnych informacji dla magistrantów. Na pewno będę polecał stronę moim studentom i klientom 🙂

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s